Over 2MOVE

GENERALE REPETITIE zaterdag 22 JUNI 2019

 

 

DATUM : 22 JUNI 2019

TIJD: 10:30 TOT 12:30 UUR 

LOCATIE: SOJOS 

 

Eten/drinken

Tijdens de generale repetitie is er geen gelegenheid om naar huis te gaan om te eten. Daarom vragen wij iedereen zelf eten en extra drinken mee te nemen. 2Move zorgt tijdens de generale repetitie voor drinken en een kleine versnapering. 

 

EINDSHOW zaterdag 29 juni 2019

De voorbereidingen voor de eindshow zijn al weer in volle gang. Onze danceteams en docenten kijken er al naar uit. Ook achter de schermen is iedereen druk bezig met de kostuums en accessoires.  
Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema YouTube. De eindshow wordt opnieuw gehouden in het gezellige theater Musketon te Utrecht.
 
WANNEER:
DATUM: 29 JUNI 2019
LOCATIE: Theater Musketon
ADRES: Hondsrug 19, 3524 BP te Utrecht (Lunetten)
 
ZAAL OPEN VOOR PUBLIEK: 15:15 uur
AANVANG SHOW: 15:30 uur  -  EINDE: 17.00 uur
 
Halverwege de show is er een pauze. Consumpties zijn te verkrijgen aan de bar.
 
Bestellen kaarten en DVD
Een show wordt pas echt een show als onze dansers een groot publiek hebben.
De kosten voor een toegangskaartje bedragen € 9,00.
De kosten voor de DVD bedragen € 7,50. Toegangskaarten en DVD zijn digitaal te bestellen via de volgende link.
(Vergeet niet dat de kaarten pas echt van jou zijn nadat je het geld hebt overgemaakt.)
 
Aankomsttijd dansens op de dag van de eindshow
De kinderen worden op de dag van de eindshow eerder verwacht:
11:00 uur - aankomst kids Young Urban, Urban, Urban Crew, B Boys
12:45 uur - aankomst Little Stars en Kids Dance
13:00 - 14:30 uur doorloop op podium met de techniek
 
Eten/drinken
Tijdens de eindshow is er geen gelegenheid on naar huis te gaan om te eten. Daarom vragen wij iedereen zelf eten en extra drinken mee te nemen. 2Move zorgt tijdens de eindshow voor drinken en een kleine versnapering. 
 
2MOVE OP ZOEK NAAR DANSTALENT
 
2Move is op zoek naar danstalent. Durf jij de uitdaging aan, en solo, duo of met een klein groepje het podium op, geef je dan op bij je dansdocent. Uit de beste aanmeldingen wordt een keuze gemaakt. Misschien sta jij daar wel!!!
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING donderdag 20 juni 2019

2MOVE
             
 
 
 
Het bestuur van 2Move nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op:
 
Donderdag 20 juni 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Ivm het reserveren van een lokatie willen we graag op korte termijn een aanmelding ontvangen indien u aanwezig bent. 
 
Agenda:
 
  1.     Opening
  2.     Ingekomen stukken / Mededelingen
  3.     Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
  4.     Jaarverslag 2018-2019
  5.     Financieel verslag 2018-2019
  6.     Verslag Kascommissie 2018-2019
  7.     Contributie 2019-2020 verhoging met 2%
  8.     Oproep bestuursleden
  9.     AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
10.     Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2020
11.     Rondvraag
12.     Sluiting
 
 
OPROEP BESTUURSLEDEN
Wij zoeken nog uitbreiding van ons bestuur. Iets voor jou? 
 
Waar houdt het bestuur zich zoal mee bezig? 
Het bestuur houdt zich bezig met actuele zaken omtrent danslessen, met beleid maken en met jaarlijkse evenementen. Denk dan bijvoorbeeld aan de eindshow en de Algemene Leden Vergadering. Op de beleidsagenda staan zaken als het verder verbeteren van de website/facebookpagina, marketing, financien, sponsoring kortom alles wat er komt kijken om het dansen voor jong en oud voor nu en in de toekomst mogelijk te maken. De functies  die open staan, zijn afhankelijk van de eigen interesses en beschikbare tijd.
 
Hoeveel tijd neemt het in beslag?
We vergaderen ongeveer één keer per 6 weken, De vergaderingen vinden altijd plaats in een informele en ontspannen sfeer en duren ongeveer twee uur. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal onderwerpen dat op de agenda staat. In de maanden juli en augustus wordt er niet vergaderd. Daarnaast is de tijdsbesteding afhankelijk van het aantal taken/acties dat je hebt afgesproken om op te pakken. 
 
Vereisten
Een eerste vereiste om bestuurslid te worden, is uiteraard dat je betrokken bent bij onze vereniging. Daarnaast is het van belang dat je vergaderen leuk vindt, maar een echte vergadertijger hoef je niet te zijn. Wel verwachten we dat je communicatief vaardig bent en initiatief kunt nemen. 
 
Impressie
Ben je misschien geïnteresseerd en zou je wellicht een bestuursfunctie willen vervullen, maar weet je niet zeker of het wel iets voor je is? We nodigen je graag uit om een bestuursvergadering geheel vrijblijvend bij te wonen. Je maakt dan kennis met de huidige bestuursleden en je krijgt een impressie van het verloop van een bestuursvergadering. Je kunt kijken of je zelf een rol in het bestuur van 2Move zou willen en kunnen spelen. Je kunt je aanmelden via voorzitter@2movemaartensdijk.nl. We horen graag van je!
 
Wij hopen je van harte te mogen begroeten op deze vergadering.
 
Namens het bestuur van 2Move
 
Voorzitter
Lieneke Geurtsen
 

Dansaanbod volgend seizoen

 

2 Move streeft ernaar de groepsindeling en het lesrooster (dagen/tijden) voor het komende seizoen zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. Bij de vaststelling van het dansaanbod hebben we, naast dansinhoudelijke aspecten, ook te maken met organisatorische zaken (docenten, ruimte) en financiële mogelijkheden (aantal aanmeldingen). In de praktijk is gebleken dat er aan het begin van het seizoen nog wisselingen zijn bijvoorbeeld door nieuwe aanmeldingen. Dit betekent dat we pas in de eerste weken van september het dansaanbod definitief kunnen vaststellen.

Vakanties 2018-2019 & agenda

 

 

Pinksteren                               10 juni 

Algemene ledenvergadering      20 juni 

Generale repetitie                    22 juni 

Eindshow Musketon                  29 juni 

Zomervakantie                          1  juli 

Start nieuw seizoen                   2 september 

 

Vrijwilligers gezocht!

 

2Move is een leuke en gezellige vereniging. En zoals geen enkele vereniging kunnen wij ook niet zonder de hulp van vrijwilligers! 

 

We zijn nu op zoek naar enthousiaste mensen die aan de slag willen in het bestuur of op projectbasis inzetbaar zijn als vrijwilliger! 

 

Ken je of ben je iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en een steentje wil bijdragen aan 2Move? Mail dan a.u.b. vandaag nog naar voorzitter@2movemaartensdijk.nl.

 

Wil je meer informatie lezen over wat het inhoudt, download dan met onderstaande pijl de volledige tekst. 

vacature_bestuurslid__2_move_maartensdijk__website.docx

Summer Party - 24 mei

Procedure lidmaatschap opzeggen.

Het lidmaatschap van 2MOVE loopt van 1 september tot 1 juli. Het opzeggen van
het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden vóór 2 juni bij de
ledenadministratie, ledenadministratie@2movemaartensdijk.nl

ARMY DISCO 29 maart

Collecte Jantje Beton

In de week van 4 tot 9 maart gaan wij collecteren voor Jantje Beton in Groenekan en Hollandsche Rading. De helft van het geld dat we ophalen wordt in de clubkas gestort. Als je wilt meehelpen stuur dan svp een mail aan Margreet Wisse: pr@2movemaartensdijk.nl

Alle hulp is welkom!

Gratis dansles met een U-pas

 

Ben jij in het bezit van een U-pas? Kom dan dansen bij 2 MOVE!.

Hoe werkt het? Bij 2 MOVE kun je je nog beschikbare tegoed van je U-pas besteden. Heb je nog voldoende tegoed, dan dans je zelfs gratis. Je tegoed is zichtbaar op je persoonlijke U-pas account. Geef bij je inschrijving op dat je een U-pas hebt, dan worden de kosten van de lessen en eenmalige inschrijving door 2 MOVE afgehandeld met de gemeente. Het U-pasjaar loopt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.  

Nog geen U-pas maar wel nieuwsgierig? De U-Pas is er speciaal voor inwoners met een inkomen tot 125% van het landelijk geldende minimumloon. Met de pas krijgen deze inwoners de beschikking over een persoonlijk budget om te besteden aan sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten. De U-pas is ook geldig voor de danslessen bij 2 MOVE. Informatie over de U-pas en een aanvraagformulier vind je op www.u-pas.nl.

GLOW IN THE DARK

glow_in_the_dark_disco_novemeber_2018.jpg

Nieuwjaarsshow

Op donderdag 10 januari zijn alle dansers en familie welkom voor de Nieuwjaarshow in SOJOS!

Rond 17.30 zal de show die gegeven wordt door de dansers van 2Move beginnen. Rond 19:00 zal de Nieuwjaarshow afgelopen zijn.

PIETENDISCO voor kids tot en met 7 jaar

 

Ben jij ook al zenuwachtig voor de verjaardag van sinterklaas? 
Kom je dan alvast opwarmen voor de grote dag tijdens de Pietendisco.  
 
Wanneer: woensdag 28 november 
Hoe laat: van 15:30 tot 17:00 uur
Waar: Sojos Maartensdijk, Dorpsweg 51 
 
Geef het door aan al je vriendjes en vriendinnetjes, want iedereen tot 8 jaar is welkom.
 
Voor meer info: Lieneke via de mail: voorzitter@2movemaartensdijk.nl of bel met Marie Louise 06.23415560

RABO clubkas campagne

 

 

Hartelijk dank alle stemmers van de Raboclubkas.

Het heeft ons een leuk bedrag opgeleverd. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Met de invoering van deze wetgeving geldt in de hele Europese Unie dezelfde wetgeving op het gebied van privacy.

 

2MOVE heeft een beleid vastgesteld over de omgang met persoonsgegevens van haar leden. Het doel van dit beleid is deze persoonsgegevens te beschermen. Het gaat daarbij vooral om de ledenadministratie, facturering en boekhouding, nieuwsberichten en afbeeldingen op de website. De tekst van dit beleid is opvraagbaar bij de voorzitter van 2Move.

 

Ook is er een privacyverklaring opgesteld. Hierin is vermeld welke gegevens 2Move opslaat, waarvoor ze gebruikt worden en hoe de gegevens door u kunnen worden ingezien, gewijzigd en verwijderd. Lees hier de privacyverklaring.

Europese wetgeving & beeldmateriaal

 

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy zijn alle  oude afbeeldingen, youtube-filmpjes, video’s en ander beeldmateriaal van onze website verwijderd.

 

Voor zover op de website herkenbare beelden van personen zijn opgenomen, is hiervoor expliciete toestemming door betrokkene(n) gegeven.

 

 

 

2MOVE Statuten.

Hier kunt u de statuten downloaden.

Het lidmaatschap van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), waarover in deze statuten wordt gesproken, is in het seizoen 2016-2017 door 2 MOVE beëindigd.

U heeft Acrobat PDF reader nodig om het document te lezen.

Download hier de PDF reader

2move_statutenwijziging.pdf